top of page
logo_tegn_spj_tann.PNG

Årlig sjekk

Ved en undersøkelse vil man foreta en grundig kontroll av tenner og munnhulen ved hjelp av klinisk undersøkelse og røntgenbilder. Tennene pusses og det utføres profesjonell tannpleie, samt at det gis kost- og hygieneinstruksjoner. Det anbefales at man får undersøkt tenner og munnhule regelmessig, da dette er viktig forebyggende tannbehandling. Man vil på den måten kunne avdekke skader og sykdom tidlig. Hvor ofte en trenger undersøkelser vil være individuelt, men for de fleste vil en gang årlig være nok.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Fyllinger

Fyllingsterapi er den vanligste måten å behandle et hull i en tann. Formålet er å forhindre ytterligere skade ved at hullet blir større, og å gjenskape tannens normale funksjon og form. Når det skal legges en fylling fjernes den ødelagte delen av tannen, slik at det bare er frisk tannsubstans igjen. Deretter fylles hullet med fyllingsmateriale.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Avtagbar protetikk

Tannproteser er erstatninger for manglende tenner. Avtagbare proteser er proteser som ikke sitter fast, men kan tas ut og inn av munnen.
Det finnes to typer avtagbare tannproteser: hel- og delproteser. En helprotese erstatter alle tennene i en kjeve. En delprotese kalles også partiell protese, og erstatter noen av tennene i en kjeve.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Tanntrekking (ekstraksjoner)

Det kan være flere grunner til at tenner må trekkes. Eksempler på dette kan være infeksjoner, alvorlig tannråte eller ikke tilstrekkelig plass i munnhulen.
Før en tann fjernes bedøves området rund tannen. 

Noen tenner sitter slik til i kjeven eller har en form som gjør at de må opereres ut. Slike kirurgiske inngrep tilbys også her hos oss.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Tannkjøttsykdom

Betennelse i tannkjøttet, gingivitt, er første steg av tannkjøttsykdom. På dette tidlige stadiet kan skaden reverseres. Dersom sykdommen ikke behandles, kan imidlertid gingivitt gå over til å bli periodontitt, som er permanent skade på tenner og kjeve, og i verste fall føre til at tenner går tapt.
De vanligste symptomer på tannkjøttbetennelse er rødt, hovent og ømt tannkjøtt som blør når du pusser tennene.

Den direkte årsaken til tannkjøttbetennelse er plakk/bakteriebelegg på tenner og tannkjøtt. Det er derfor viktig med daglig tannpuss og renhold mellom tennene. Profesjonell rengjøring er også veldig viktig. Når plakk har blitt til tannstein, kan bare en tannlege eller tannpleier fjerne dette.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Fast protetikk

 Kroner og broer

Kroner og broer sitter fast på tennene, og kalles derfor "fast protetikk".
En krone lages vanligvis fordi det ikke er mulig å reparere tannen med en fylling. En krone omslutter og dekker fullstendig restene av den naturlige tannkronen. I tillegg til å bygge opp igjen en skadet tann, lages av og til også kroner for å forbedre tannens utseende.
En bro lages dersom man ønsker å erstatte en eller flere manglende tenner. En betingelse for å kunne lage en bro er at det finnes tenner som broen kan festes på. God munnhygiene er avgjørende for levetiden til en krone eller bro. Tenner som har krone eller er bropilar kan som alle andre tenner få hull og periodontitt.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Rotfylling

En rotfylling foretas hvis tannens nerve er skadet, eksponert eller død. Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen, samt å forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben.

Rotbehandling er i dag en hensiktsmessig og god behandlingsform. Det er viktig at en rotbehandlet tann blir forseglet med en tett fylling eller krone etter fullført behandling. Dette hindrer at bakterier kommer ned i rotkanalene.

logo_tegn_spj_tann.PNG

Bleking

Bleking ved hjelp av ulike kjemikalier er en metode for å fjerne misfarginger som har trengt inn i emalje og dentin. Ved hjemmebleking legges blekemiddel i en individuelt tilpasset blekeskinne. Man bør alltid få en tannlege/tannpleier til å vurdere om tenner bør og kan blekes eller ikke. Effekten av tannbleking varierer fra person til person, og årsaken til misfargingen vil også avgjøre hvor godt blekingen virker.

bottom of page